Itinerari

Borriana

Borriana

 

15 DE GENER

BORRIANA

HORA

DESTINATARIS

EDAT

UBICACIÓ DEL BUS

09.20–10.00

CEIP Roca i Alcaide

5é i 6é

Plaça Major

10.00–10.40

Col·legi Vila Fàtima

Plaça Major

10.40–11.20

Col·legi Vila Fàtima

Plaça Major

 11.20–12.00

CEE Pla d'Hortolans

 

Plaça Major

12.00–12.40

CEIP Penyagolosa

4t

Plaça Major

12.40–13.20

CEIP Penyagolosa

4t

Plaça Major

13.20-14.00

CEIP Salesiano

 

Plaça Major

14.30–16.30

Públic en general

 

Plaça Major

 

16 DE GENER

BORRIANA

HORA

DESTINATARIS

EDAT

UBICACIÓ DEL BUS

09.20–10.00

CEIP Pare Vilallonga

5é A

Plaça Major

10.00–10.40

CEIP Roca i Alcaide

3r

Plaça Major

10.40–11.20

CEIP Roca i Alcaide

4t

Plaça Major

 11.20–12.00

CEE Pla d'Hortolans

 

Plaça Major

12.00–12.40

CEIP Pare Vilallonga

3r

Plaça Major

12.40–13.20

CEIP Pare Vilallonga

5é B

Plaça Major

13.20–14.00

IES Llombai

3r d'ESO C

Plaça Major

14.20–16.30

Públic en general

 

Plaça Major